Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij Second love of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Second love. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Second love. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen.

De naam Second love evenals de slogan "Flirten is niet alleen voor singles" mogen niet worden gebruikt zonder expliciete schriftelijke toestemming van Second love.

Overige juridische informatie

Second love betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Second love aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.SecondLove internationaal Netherlands Belgium